кујни на елементи рива      

онлајн продажба

Подреди по :

6600.00

20% + 0%

5280.00 ден.

Висечки елемент А7-60-1К/2

7040.00

20% + 0%

5632.00 ден.

Висечки елемент А7-60-1КУ/2

7370.00

20% + 0%

5896.00 ден.

Висечки елемент А9-60-1К/2

7810.00

20% + 0%

6248.00 ден.

Висечки елемент А9-60-1КУ/2

5720.00

20% + 0%

4576.00 ден.

Висечки елемент В3-60-1К/2

5940.00

20% + 0%

4752.00 ден.

Висечки елемент В3-60-ЛП/2

4840.00

20% + 0%

3872.00 ден.

Висечки елемент В3-60-ОП/2

6820.00

20% + 0%

5456.00 ден.

Висечки елемент В3-90-1К/2

5940.00

20% + 0%

4752.00 ден.

Висечки елемент В3-90-ЛП/2

5940.00

20% + 0%

4752.00 ден.

Висечки елемент В3-90-ОП/2

10340.00

20% + 0%

8272.00 ден.

Висечки елемент В5-60-1АЛ/2

6490.00

20% + 0%

5192.00 ден.

Висечки елемент В5-60-1К/2

12870.00

20% + 0%

10296.00 ден.

Висечки елемент В5-90-1АЛП/2

5170.00

20% + 0%

4136.00 ден.

Висечки елемент В7-15-ЛП/2

3960.00

20% + 0%

3168.00 ден.

Висечки елемент В7-15-ОП/2

5940.00

20% + 0%

4752.00 ден.

Висечки елемент В7-30-1К/2

10120.00

20% + 0%

8096.00 ден.

Висечки елемент В7-40-1АЛ/2

6600.00

20% + 0%

5280.00 ден.

Висечки елемент В7-40-1К/2

10560.00

20% + 0%

8448.00 ден.

Висечки елемент В7-45-1АЛ/2

6820.00

20% + 0%

5456.00 ден.

Висечки елемент В7-45-1К/2

11660.00

20% + 0%

9328.00 ден.

Висечки елемент В7-60-1АЛ/2

7480.00

20% + 0%

5984.00 ден.

Висечки елемент В7-60-1К/2

8470.00

20% + 0%

6776.00 ден.

Висечки елемент В7-60-2К/2

16610.00

20% + 0%

13288.00 ден.

Висечки елемент В7-80-2АЛ/2

9570.00

20% + 0%

7656.00 ден.

Висечки елемент В7-80-2К/2

20020.00

20% + 0%

16016.00 ден.

Висечки елемент В7-90-1КАЛП/2

17490.00

20% + 0%

13992.00 ден.

Висечки елемент В7-90-2АЛ/2

23980.00

20% + 0%

19184.00 ден.

Висечки елемент В7-90-2АЛП/2

10010.00

20% + 0%

8008.00 ден.

Висечки елемент В7-90-2К/2

17160.00

20% + 0%

13728.00 ден.

Висечки елемент В7-90-2КР/2

10120.00

20% + 0%

8096.00 ден.

Висечки елемент В7-УГ-1К/2

12760.00

20% + 0%

10208.00 ден.

Висечки елемент В7-УГ-2К/2

5830.00

20% + 0%

4664.00 ден.

Висечки елемент В9-15-ЛП/2

4290.00

20% + 0%

3432.00 ден.

Висечки елемент В9-15-ОП/2

6160.00

20% + 0%

4928.00 ден.

Висечки елемент В9-30-1К/2

6710.00

20% + 0%

5368.00 ден.

Висечки елемент В9-40-1К/2

11220.00

20% + 0%

8976.00 ден.

Висечки елемент В9-45-1АЛ/2

6930.00

20% + 0%

5544.00 ден.

Висечки елемент В9-45-1К/2

12870.00

20% + 0%

10296.00 ден.

Висечки елемент В9-60-1АЛ/2

7810.00

20% + 0%

6248.00 ден.

Висечки елемент В9-60-1К/2

8690.00

20% + 0%

6952.00 ден.

Висечки елемент В9-60-2К/2

9790.00

20% + 0%

7832.00 ден.

Висечки елемент В9-80-2К/2

18700.00

20% + 0%

14960.00 ден.

Висечки елемент В9-90-2АЛ/2

10340.00

20% + 0%

8272.00 ден.

Висечки елемент В9-90-2К/2

10450.00

20% + 0%

8360.00 ден.

Висечки елемент В9-УГ-1К/2

13090.00

20% + 0%

10472.00 ден.

Висечки елемент В9-УГ-2К/2

34320.00

20% + 0%

27456.00 ден.

Работен елемент К14-30-1КЗ/2

10670.00

20% + 0%

8536.00 ден.

Работен елемент К14-60-1КР/2

10340.00

20% + 0%

8272.00 ден.

Работен елемент К14-60-1КФ/2

18150.00

20% + 0%

14520.00 ден.

Работен елемент К14-60-2МБ/2

41140.00

20% + 0%

32912.00 ден.

Работен елемент К21-30-1КЗ/2

11440.00

20% + 0%

9152.00 ден.

Работен елемент К21-30-ЛП/2

9680.00

20% + 0%

7744.00 ден.

Работен елемент К21-30-ОП/2

16610.00

20% + 0%

13288.00 ден.

Работен елемент К21-60-2КР/2

17380.00

20% + 0%

13904.00 ден.

Работен елемент К21-60-2КФ/2

15840.00

20% + 0%

12672.00 ден.

Работен елемент К21-60-РМ/2

42130.00

20% + 0%

33704.00 ден.

Работен елемент К23-30-1КЗ/2

18150.00

20% + 0%

14520.00 ден.

Работен елемент К23-60-2КР/2

18700.00

20% + 0%

14960.00 ден.

Работен елемент К23-60-2КФ/2

17490.00

20% + 0%

13992.00 ден.

Работен елемент К23-60-РМ/2

3300.00

20% + 0%

2640.00 ден.

Работен елемент К-45/2

3190.00

20% + 0%

2552.00 ден.

Работен елемент К-45Д/2

3630.00

20% + 0%

2904.00 ден.

Работен елемент К-60/2

3300.00

20% + 0%

2640.00 ден.

Работен елемент К-60Д/2

16940.00

20% + 0%

13552.00 ден.

РИВА ПУЛТ 120СМ/2

17490.00

20% + 0%

13992.00 ден.

РИВА ПУЛТ 135СМ/2

18370.00

20% + 0%

14696.00 ден.

РИВА ПУЛТ 150СМ/2

19360.00

20% + 0%

15488.00 ден.

РИВА ПУЛТ 160СМ/2

8470.00

20% + 0%

6776.00 ден.

Работен елемент Р-15-1К/2

6710.00

20% + 0%

5368.00 ден.

Работен елемент Р-30-1К/2

7150.00

20% + 0%

5720.00 ден.

Работен елемент Р-40-1К/2

19470.00

20% + 0%

15576.00 ден.

Работен елемент Р-40-4МБОХ/2

13750.00

20% + 0%

11000.00 ден.

Работен елемент Р-40-4Ф/2

7260.00

20% + 0%

5808.00 ден.

Работен елемент Р-45-1К/2

19800.00

20% + 0%

15840.00 ден.

Работен елемент Р-45-4МБОХ/2

14080.00

20% + 0%

11264.00 ден.

Работен елемент Р-45-4Ф/2

8140.00

20% + 0%

6512.00 ден.

Работен елемент Р-60-1К/2

9020.00

20% + 0%

7216.00 ден.

Работен елемент Р-60-2К/2

15070.00

20% + 0%

12056.00 ден.

Работен елемент Р-60-2МБОХ/2

11440.00

20% + 0%

9152.00 ден.

Работен елемент Р-60-2Ф/2

18150.00

20% + 0%

14520.00 ден.

Работен елемент Р-60-3МБОХ/2

13310.00

20% + 0%

10648.00 ден.

Работен елемент Р-60-3Ф/2

33770.00

20% + 0%

27016.00 ден.

Работен елемент Р-60-3ФМС/2

30250.00

20% + 0%

24200.00 ден.

Работен елемент Р-60-3ФС/2

7040.00

20% + 0%

5632.00 ден.

Работен елемент Р-60-Р/2

9790.00

20% + 0%

7832.00 ден.

Работен елемент Р-80-2К/2

16170.00

20% + 0%

12936.00 ден.

Работен елемент Р-80-2МБОХ/2

20680.00

20% + 0%

16544.00 ден.

Работен елемент Р-80-2МЗ/2

12320.00

20% + 0%

9856.00 ден.

Работен елемент Р-80-2Ф/2

19250.00

20% + 0%

15400.00 ден.

Работен елемент Р-80-3МБОХ/2

14410.00

20% + 0%

11528.00 ден.

Работен елемент Р-80-3Ф/2

10010.00

20% + 0%

8008.00 ден.

Работен елемент Р-90-2К/2

16830.00

20% + 0%

13464.00 ден.

Работен елемент Р-90-2МБОХ/2

21670.00

20% + 0%

17336.00 ден.

Работен елемент Р-90-2МЗ/2

12760.00

20% + 0%

10208.00 ден.

Работен елемент Р-90-2Ф/2

20130.00

20% + 0%

16104.00 ден.

Работен елемент Р-90-3МБОХ/2

15180.00

20% + 0%

12144.00 ден.

Работен елемент Р-90-3Ф/2

10340.00

20% + 0%

8272.00 ден.

Работен елемент Р-УГ-1К/2

14630.00

20% + 0%

11704.00 ден.

Работен елемент Р-УГ-1КЗА/2

32010.00

20% + 0%

25608.00 ден.

Работен елемент Р-УГ-1КМЦЛ/2

32010.00

20% + 0%

25608.00 ден.

Работен елемент Р-УГ-1КМЦР/2

13640.00

20% + 0%

10912.00 ден.

Работен елемент Р-УГ-2К/2

18480.00

20% + 0%

14784.00 ден.

Работен елемент Р-УГ-2КЗА/2


Design by IVANOWEB all rights reserved

оваа страна користи колачиња

Forma Nova Salon Za Mebel Skopje,Tetovo,Kumanovo Forma Nova Salon Za Mebel Skopje,Tetovo,Kumanovo